LÄHETÄ ILMOITUKSET TULOREKISTERIIN AUTOMAATTISESTI TIETOSUUNTA PALKANLASKENTAOHJELMAN AVULLAMitä yrityksen pitää tehdä?

Yritykset ja tilitoimistot ilmoittavat palkat ja verot tulorekisteriin viimeistään viidentenä päivänä palkanmaksupäivästä. Jos ko. päivä on lauantai tai sunnuntai, niin määräaika on sitä seuraava maanantai. Myöhästymismaksua määrätään, jos tiedot ilmoitetaan myöhemmin kuin maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden kahdeksantena päivänä. Tulorekisterin käyttöönottovaiheessa myöhästymismaksua ei määrätä, jos ilmoitus viivästyy teknisten ongelmien takia.

Automaattinen lähettäminen

Tiedot voi lähettää tulorekisteriin Tietosuunnan palkanlaskentaohjelmasta Tietosuunnan teknisen rajapinnan kautta.

Manuaalinen lähettäminen

Yrityksen vastuuhenkilö voi tallentaa ja lähettää palkkatietoilmoituksia verottajan sähköiseessä palvelussa. Vastuuhenkilö voi valtuuttaa muut yrityksen työntekijät osoitteessa suomi.fi. Klikkaa suomi.fi sivun yläosassa olevaa 'Tunnistaudu' -painiketta.

Tulorekisteri

Palkkatietoilmoitukset lähetetään tulorekisteriin palkanlaskentaohjelmasta. Alkuvaiheessa ja poikkeustapauksissa palkkailmoitukset voi tarkistaa ja/tai lähettää manuaalisesti tulorekisterin teknisen rajapinnan kautta osoitteessa tulorekisteri.fi

Vuosi-ilmoitus vuodelta 2018

Viimeiset vuosi-ilmoitukset vuodelta 2018 lähetetään tammikuussa 2019. Ilmoitukset voi muodostaa Tietosuunnan palkanlaskentaohjelmassa kuten ennenkin ja ne voi lähettää verottajalle ilmoitin.fi -palvelussa.

Automaattinen lähettäminen / Tekninen rajapinta - varmenne

Tiedot voi lähettää tulorekisteriin Tietosuunnan teknisen rajapinnan kautta. Lähetystä varten tarvitaan varmenne. Varmennetta haetaan tulorekisteri.fi palvelussa.

Kun varmenteet on haettu yritys lähettää ilmoitukset tulorekisteriin Tietosuunnan palkanlaskentaohjelmasta. Sen lisäksi yritys voi käyttää tulorekisterin sähköistä asiointipalvelua osoitteessa tulorekisteri.fi.

Varmenteen hakeminen

Hae varmenne osoitteesta vero.fi/tulorekisteri. Klikkaa sivun yläosasta kohdasta "Kirjaudu sisään"

Varmenteen hakeminen - ohje

Verottajan ohjevideo teknisen rajapinnan käyttöönotosta: Hae video youtubesta hakusanoilla 'tulorekisteri tekninen rajapinta'

Kanava: Ruksaa varmennehakemuksen kohdassa 'Kanavat joita halutaan käyttää' molemmat kohdat "Reaaliaikainen Web Service rajapinta" ja "Viivästetty Web Service rajapinta".

Rajapinnan käyttötarkoitus: Jos ilmoitat vain yhden yrityksen tietoja, niin merkitse ruksi kohtaan "Organisaationi ilmoittaa tulorekisteriin tietoja omasta puolestaan". Jos ilmoitat kahden tai useamman yrityksen tietoja tai edustat tilitoimistoa, niin merkitse ruksi kohtaan "Organisaationi ilmoittaa tulorekisteriin tietoja toisen tahon puolesta"

Merkitse omat yhteystietosi kohtaan: Varmenteen tekninen yhteyshenkilö.

Kun olet saanuut tulorekisteristä siirtoavaimen ja salasanan, niin voit viimeistellä varmenteen hakemisen Tietosuunnan palkanlaskentaohjelmassa kohdassa: "Tulorekisteri" - "Varmenteen hakeminen".

Ko. kohdassa on näkyvissä palkanlaskentaohjelman yhtiön nimi ja y-tunnus. Merkitse siirtoavain (transfer id) ja salasana ja klikkaa Ok. Tällöin ohjelma luo varmenteet ja voit 1.1.2019 alkaen lähettää tiedot tulorekisteriin suoraan ohjelmasta.


TULOREKISTERI PALKKAOHJELMASSA - KÄYTTÖOHJEPALKKATIETOJEN TÄYDENNYS

(1) Avaa valikosta "Perustiedot" kohta "Palkansaajat" ja tarkista palkansaajien nimet kohdassa "Suku- ja etunimi" siten että sukunimi tulee ensin ja etunimet sen jälkeen.

(2) Lisää palkansaajille kohdassa "Ammattikoodi" tilastokeskuksen ammattiluokituksen mukainen koodi. Koodi haetaan luettelosta painamalla "Ammattikoodi" -kentässä "Control-Enter"
- Kuntien ja valtion (julkisen alan) eläkejärjestelmiin kuuluvien palkansaajien ammattikoodi merkitään ko. alan ammattikoodituksen mukaisena kohtaan 'Ammattikoodi'.

(3) Merkitse yrityksen eläkejärjestelynumero (tyel-vakuutusnumero tai julkisen alan eläkejärjestelynumero) yhtiön tiedoissa kohtaan "TyEL-nro/kk-tilitys". Eläkejärjestelynumero alkaa 2 numeroisella eläkeyhtiönumerolla. sen jälkeen on väliviiva ja 8 merkkiä palkkaa maksavan yhtiön tunnisteelle, esim: 12-12345678.

Palkkailmoitusten lähetys: Valitse valikosta "Tulorekisteri" kohta "Palkkailmoitus" ja noudata ikkunalle tulevia ohjeita. Näet ohjetekstejä, kun siirrät hiiren kohdistimen eri kenttien ja painikkeiden päälle.

TULOREKISTERIN KOODISTO

Palkanlaskentaohjelmassa ei tarvitse merkitä tulorekisterin koodeja palkkalajeihin eikä muihinkaan tietoihin. Ohjelma analysoi palkkaerät mm. palkkalajien verollisuus -merkintöjen sekä palkansaajatietojen mukaisena ja luokittelee palkat ja maksuerät tulorekisterin koodiston vaatimalla tavalla.© Tietosuunta Oy 2018