Vastauksia kysymyksiin - Laskutusohjelma
Miten saan poistettua sekä lisättyä yksittäisen laskutusrivin?
Rivin lisäys tehdään näppäimillä Alt + Insert. Rivin poisto Alv + Delete.
Mihin OVT -tunnus merkitään?
OVT-tunnus merkitään 'Asiakastietojen ylläpito' -ikkunalla 'OVT' -kenttään. (Jos ohjelmistoversio on 5.6.245 tai suurempi). Vanhemmissa versioissa OVT-tunnus merkitään IBAN -kenttään.
Onko laskutusohjelmaan mahdollista saada helppokäyttöistä varastokirjanpitoa ja kuinka ohjelma toimii?

On mahdollista.Ohjelma toimii seuraavasti:

1. Laskuttaja tallentaa tuotekohtaiset inventointipäivät ja varastosaldot.

2. Ohjelma vähentää laskutetut määrät varastosaldosta.

3. Lisäykset ja muut kuin laskutukseen perustuvat vähennykset ja lisäykset voi tallentaa erikseen.

4. Ohjelmasta voi tulostaa varastosaldot valitulta päivämäärältä.

Rajoituksena on:

1. Laskutuksen yhteydessä ei näe varastosaldoa

2. Ohjelma ei sisällä varastokirjanpitoa eli ei ole mahdollista käyttää ohjelmaa esim. varastossa pelkästään varaston seurantaan, vaan ohjelma on tarkoitettu vain laskutuksen yhteydessä käytettäväksi.

Kun yritän siirtää laskutusohjelmasta tietoja kirjanpitoon ilmoittaa kirjanpito "kirjattavia tietoja ei ole". Missä vika?
Ensimmäinen tarkistettava asia on se, että laskutuksen ja kirjanpidon yhtiönimet ovat täsmälleen samat.
Miksi laskuttajatietojen ylläpidossa ei saa lisättyä uusia yhtiöitä?
Yrityksellä voi olla vain yksi laskuttajatieto. Jos tarvitaan useampia laskuttajatietoja, tulee perustaa uusi yhtiö, jolle voidaan merkitä taas uusi laskuttajatieto.
Miten laskutusohjelmassa voisi löytää asiakkaan edellisen laskun? Onko käytössä samaa selaustoimintoa kuin palkkaohjelmassa on? Palkkaohjelmassa voi tietyn työntekijän kohdalla painaa "lajittele nimen mukaan"-painiketta ja pystyy sitten selaamaan helposti sen työntekijän kaikkia laskettuja palkkoja.
Laskujen tallennusikkunalla on mahdollisuus etsiä ja selata asiakkaan laskuja erittäin tehokkaasti seuraavilla tavoilla:

Haku asiakasnumerolla:

1. Vie kohdistin asiakasnimen kohdalle. Klikkaa ikkunan yläosan hakupainiketta tai paina Control-F. Esille tulee hakuikkuna. Kirjoita haettava tieto (asiakasnumero) ja paina Enter. Ohjelma hakee seuraavan ko. asiakkaan laskun.

2. Pidä kohdistin asiakasnumeron kohdalla ja paina F3. Ohjelma hakee asiakkaan seuraavan laskun. Voit jatkaa painamalla F3 ja saat aina seuraavan. Jos seuraavaa ei löydy, niin ohjelma hakee ensimmäisen kyseisen asiakkaan laskun. Voit jatkaa siitä F3:lla.

3. Pidä kohdistin edelleen asiakasnumeron kohdalla ja paina Shift-F3 (Vaihto-F3). Ohjelma hakee asiakkaan edellisen laskun. Voit jatkaa painamalla Shift-F3 ja saat aina edellisen. Jos edellistä ei löydy, niin ohjelma hakee viimeisen kyseisen asiakkaan laskun. Voit jatkaa Shift-F3:lla.

Voit tehdä tallennuksia ja voit siirtää kohdistimen välillä johonkin muuhun kenttään. Jos viet kohdistimen takaisin asiakasnumeron kohdalle, niin voit jatkaa saman asiakkan hakua F3:lla ja Shift-F3:lla. Jos haluat etsiä jonkin toisen asiakkaan laskuja niin klikkaa ikkunan yläosan hakupainiketta tai paina Control-F.

Haku nimellä:

Voit hakea asiakasta myös nimellä samalla tavalla kuin edellä on sanottu asiakasnumerosta. Erona on se, että voit hakea nimen alkuosalla tai nimen keskeltä kirjoittamatta koko nimeä.

Jos löytyy jokin toinen saman alkuinen nimi tai jonkin asiakkaan nimestä löytyy sama teksti, niin hakutekstiä on pidennettävä, jotta oikea löytyy. Kun oikea asiakas löytyy, niin voit jatkaa hakua F3:lla ja Shift-F3:lla.

Jos asiakasta ei löydy lasku-ikkunalla, niin asiakastiedot -ikkunalla voit tehdä asiakkaan nimihaun monipuolisemmin nimen osalla. Avaa asiakastietojen ylläpito, vie kohdistin nimen kohdalle ja klikkaa hakupainiketta. Kirjoita nimen osa ja paina Enter. Jos asiakasta ei löydy, niin voit jatkaa F3:lla. tällöin ohjelma hakee seuraavan nimen, jossa on sama teksti ja Shift-F3 hakee edellisen. Voit hakea asiakastiedoista myös esim. katuosoitteella tehokkaasti käyttämällä em. hakutekniikkaa F3/Shift-F3.

Haku muista kentistä:

Voit käyttää hakua kaikkien nimi- ja numerokenttien sekä päiväyskenttien kohdalla, paitsi laskussa et voi käyttää toisen nimirivin, katuosoitteen postinumeron ja postitoimipaikan perusteella hakua. Numero- ja päiväyskentistä haettaessa on tarkistettava, mikä on oikea kyseisessä tietokoneessa toimiva hakuteksin muoto esim. päiväyksellä haku voi toimia joko muodossa "1.1.2008" tai "01.01.2008", mutta ei toimi välttämättä molemmilla tavoilla.

Haku raporteissa:

Kun tulostat jonkin raportin esikatseluun, niin voit hakea tekstistä jotakin tekstiosaa tai numerosarjaa esim. asiakasnumeroa tai nimeä käyttämällä esikatseluikkunan yläosassa olevaa hakupainiketta tai hakukenttää.

Kysymys laskutusohjelmasta. Pystyykö laskun kielen vaihtamaan englanniksi ja/tai ruotsiksi?
Pro Plus ja tilitoimistoversioissa ohjelmaan kuuluu valmiina lomake suomeksi, englanniksi, espanjaksi ja ruotsiksi. Tarvittaessa lisätoimituksena veloituksetta saksaksi.

Pro versiossa on laskupohja suomeksi ja ruotsiksi.

Onko mahdollisuutta kopioida vanhaa laskupohjaa uudeksi laskuksi?
Uudessa versiossa on uuden laskun teon yhteydessä automaattinen laskujen kopiointi. Kun painat "Uusi lasku" -painiketta, niin ohjelma tekee uuden laskun näytöllä olevasta laskusta. Voit valita kopioitko uuden laskun tyhjänä, osittaisena vai kopioitko uuden laskun kokonaan entisen laskun mukaisena, mutta uudella laskunumerolla ja päiväyksellä.
Miten saan myyjät lisättyä laskutusohjelmaan?
Lisäys tapahtuu laskujen tallennuksen kohdassa 'Myyjä'. Siirrä kursori ko. kohtaan, älä avaa listaa, vaan paina Control-Enter. Tällöin tulee esille ikkuna, johon myyjät kirjoitetaa riveittäin. Käytä lyhenteitä, enintään 20 merkkiä. Sulje ikkuna ja tallenna. Tämän jälkeen myyjän voi poimia listasta. Voit käyttää samaa tallennustapaa myös muissa vastaavissa listoissa, esim. Maksuehto, Viiv.korko, Maksutapa.
Miten saan laskua tehdessä muutettua viitenumeron omaksi, jonka olen saanut pankista.
Pankin antamaa viitenumeroluetteloa ei käytetä, eikä tarvita, koska ohjelma muodostaa automaattisesti laskunumerosta viitenumeron.
Jos hinta poikkeaa laskutuksessa siitä, mitä tuoterekisteriin on syötetty. Voiko hinnan muuttaa laskua tehdessä?
Kyllä.
Miten voimme tehdä hyvityslaskun, kun asiakas palautti tavarat?
Jos lasku on uusi, niin sitä voi muuttaa. Voit poistaa laskuriviltä määrän, niin laskun summa nollautuu tai voit lisätä samanlaisen laskurivin, jossa määrä on negatiivinen ja selitteenä esim. merkintä "palautuettu/hyvitetty".

Tarvittaessa entinen lasku voidaan jättää ennalleen ja tehdään uusi lasku hyvityslaskuna. Kun kirjoitetaan tuoteriville määrä negatiivisena, niin laskurivin summa tulee negatiiviseksi. Kun laskun summa on negatiivinen, niin lasku on automaattisesti hyvitys ja laskun tulostuksessa näkyy LASKU -sanan paikalla HYVITYS.

Miten saan laskuuni ale%:n, ohjeissa tälläinen sarake näkyy, laskupohjassa ei?
Ale% ja Ale -sarakkeet saa näkyviin laskujen tallennusikkunalla seuraavasti: Vedä hiirella sarakeotsikon "Määrä" oikealta puolelta oikealle. Ensin tulee näkyviin Ale, mikä tarkoittaa alennusta euroina ja sitten Ale%, joka tarkoittaa rivin summasta annettavaa alennusprosenttia. Jos Ale -sarakkeessa on merkittynä alennus, niin ko. sarake näkyy tulostettavassa laskussa.
Miten saan laskutusohjelmassa kustannuspaikat mukaan.
Laskujen tallennusikkunalla voi tuoda näkyville kustannuspaikka -sarakkeen seuraavasti: Nimike -sarakkeen oikealla puolella on Tili -sarake ja sen jälkeen Kp (=kustannuspaikka). Jos ko. sarakkeet eivät näy, niin ne saa näkyviin vetämällä sarakeotsikon välistä hiirellä oikealle. Tällöin piilossa oleva sarake tulee näkyviin.
Laskutus-ohjelmassa ohjelma ilmoittaa, että tulee käyttää suomalaista tapaa ilmoittaa päivämäärä. Olen yrittänyt käydä katsomassa asetuksista kuinka toimia, mutta en löydä ohjetta. Mikä siis avuksi?
Muuta päiväyksen ja lukujen esittämistapa käyttöjärjestelmän asetuksissa. Toiminta löytyy käyttöjärjestelmän ohjeista. Yleensä voit valita kohdan 'Ohjauspaneeli' sekä 'Aluekohtaiset ja kieliasetukset'. Sen jälkeen voit valita kohteeksi 'suomi'. Kun kohde on valittu, niin päiväyksen ja lukujen esittämistapa vaihtuu. Kun käynnistät ohjelman, niin päivämäärää koskevaa ilmoitusta ei tule ja voit käyttää ohjelmaa normaalisti.
Kun tulostan asiakkaalle 1.huomautuslaskun, tulee siihen mukaan viivästyskorko ym. kuluja. Asiakas maksaa tämän "korotetun" summan ja kun kirjaan ko. laskun maksetuksi jää asiakkaan saldo negatiiviseksi. Miten siis kirjaan nuo viivästyskorot?
Jos pankkitilille tulee tuloja joita ei ole laskussa, niin pääsääntö on, että niitä ei pidä kirjata jonkin laskun maksuksi.

Jos haluat kirjata perintäkulut ja koron laskulle maksetuksi, niin laskun maksamaton summa näkyy negatiivisena. Jos kyseistä laskua ei ole vielä kirjattu kirjanpidossa myyntituloksi, niin voit lisätä alkuperäiselle laskulle uuden rivin, jossa on tuoterivillä esim. Korko ja perintäkulut. (Alv-asia on tarkistettava, onko veroton vai verollinen). Näin laskun summa kasvaa ja maksamaton ei näy enää negatiivisena.

Voit myös tehdä uuden laskun, jossa laskutat perintäkulut ja koron. Kirjaa tässä tapauksessa alkuperäiselle laskulle vain laskun summa ja kirjaa maksetut kulut ja korko tälle uudelle laskulle.

Mihin kohtaan merkitään laskun huomautusaika?

Voit merkitä huomautusajan kohtaan 'Perustiedot' / 'Laskuttajan tietojen ylläpito' ja kyseisellä ikkunalla kohtaan 'Laskun teksti' Tekstinä voit kirjoittaa esim. Huomautusaika 8 pv. Tällöin huomautusaika tulostuu laskulomakkeelle tuote-erittelyjen jälkeen ennen yhteissummia.

Miten saan maksusuoritukset suoraan pankista laskutusohjelmaan?
Nouda pankkiohjelmalla oman tietokoneen kiintolevylle maksuluettelotiedosto. Tiedosto haetaan ja tallennetaan omalle tietokoneelle eri pankkiohjelmissa ja verkkopankissa eri tavoilla. Katso tätä koskevat ohjeet pankkiohjelman tai verkkopankin käyttöohjeista.

Tallenna laskutusohjelmassa kohdassa 'Asetukset' / 'Maksumäärittelyjen tallennus' seuraavat tiedot:

Pankkitili - Merkitse pankkitili, jolle laskujen maksusuorituksia vastaanotetaan.

Tiedostonimi - Merkitse tapahtumaluettelon kansio ja tiedostonimi. Voit käyttää tarvittaessa ns. jokerimerkkiä.

Jos maksuaineisto on tallennettu oman tietokoneen kiintolevylle tiedostonimellä C:\Viitemaksut\Maksut.txt, niin tallenna tiedostonimi-kohtaan C:\Viitemaksut\Maksut.txt tai C:\Viitemaksut\Maksut*.*

Kirjanpitotili - Merkitse pankkitiliä vastaava kirjanpitotilin numero.

Kun olet tallentanut maksumäärittelyt, valitse valikosta 'Maksut' kohta 'Maksujen kirjaus luettelosta'.

Jos maksumäärittelyissä on useampia pankkitilejä, niin valitse listasta pankkitili. Pankkitiliä vastaava tiedostonimi ja kirjanpitotilin numero tulevat näkyviin ja ohjelma hakee taulukkoon näkyville kirjattavat tapahtumat. Kirjaa suoritukset laskutusohjelmaan painamalla 'Kirjaa tapahtumat'.

Kirjauksen jälkeen näet taulukon oikeassa reunassa olevassa sarakkeessa 'Huomautukset' ne tapahtumat, joita ei voitu kirjata sekä mahdollisen syyn, miksi kyseisen laskun kirjaus ei onnistunut. Esimerkiksi 'Laskua ei löydy' voi tarkoittaa, että maksu on kirjattu aiemmin.

Laskujen tallennus ja tulostus: Esikatselu (esim. Lomake 1) ei näytä senttejä, vaan hinnat pyöristyvät. Sentit eivät myöskään tulostu vaan pyöristyvät euroiksi. Mistä tämä johtuu ja miten korjaan ongelman?
Hinnat eivät ole ilmeisesti pyöristyneet, vaan luvut näkyvät ilman desimaaleja, jos luku on täysiä euroja. Luku 125,45 näkyy oikein, mutta 125,40 näkyy muodossa 125,4 ja 124,00 näkyy muodossa 125.

Virhe johtuu siitä, että käyttöjärjestelmän maa-asetuksissa on määritelty luvut esitettäväksi ilman desimaaleja. Desimaaliasetus on palautettava oikeaksi käyttöjärjestelmässä kohdassa Ohjauspaneeli/Maa-asetukset.

Voiko teidän ohjelman asentaa ruotsin kielellä?
Ohjelman nykyinen versio on vain suomenkielinen, mutta kansainvälistä/eri kieliversiota valmistellaan.
Kuinka saan tuotetietoihin eriteltyä ne työt mitkä kuuluvat kotitaloustuen piiriin?
Kohdassa 'Perustiedot' / 'Laskuttajatietojen ylläpito' / 'Alv-laskenta' valitaan kohta '3=Alv sisältyy a-hintoihin - kotitalousväh.'

Kohdassa 'Perustiedot' / 'Tuotetietojen ylläpito' / 'Työn osuus' merkitään palvelun hintaan sisältyvä työn osuus eli työn hinta verollisena. Esimerkiksi verollinen palvelun hinta 28 euroa, työn osuus 25 euroa.

Laskun tallennusikkunalla työn osuus on mukana tuoterivillä omana sarakkeenaan. Kun laskujen tallennusikkuna avataan kyseinen sarake on piilossa Määrä-sarakkeen oikealla puolella. Sarake tulee esille hiiren avulla, kun sarakeotsikon kohdalla sarakkeiden välissä painetaan hiiren näppäin pohjaan ja vedetään oikealle. Toiminta on samanlainen kuin taulukkolaskentaohjelmissa. Ensin tulee esille Ale-% ja Ale -sarakkeet ja kolmantena 'Työn osuus' -sarake.

Kun 'Työn osuus- -sarake on saatu näkyviin Ale% ja Ale -sarakkeet voidaan piilottaa vetämällä hiiren avulla vasemmalle.

Kun laskulle tallennetaan tuotetieto, johon on merkitty työn osuus, niin työn osuus -luku tulee laskuriville. Tämä laskuriville tuleva työn osuus tulee kotitalousvähennys -erittelyihin. Työn osuuden yksikköhinnan voi muuttaa laskun teon yhteydessä jos se jossakin laskussa poikkeaa tuotetietoon merkitystä.

Kun lasku tulostetaan, niin laskuun, jossa on työn osuus, tulee merkintä kotitaloustyön osuudesta. Vuosittain voidaan tulostaa asiakkaalle erittely kotitalousvähennystä varten koko vuodelta kohdasta 'Raportit' / 'Laskut' / 'Laskuluettelo - kotitaloustyön osuus'

Viivakoodin paikalle tulee isoja kirjaimia ja erikoismerkkejä, ei viivakoodia. Miksi?
Jos viivakoodin paikalla näkyy erikoisia merkkejä, niin viivakoodifontti ei ole tullut käyttöön ohjelman asennuksen yhteydessä. Asenna viivakoodin fontti seuraavasti:

Valitse kohdasta "Ohjauspaneeli" kohdat: Fontit -> Tiedosto -> "Asenna uusi fontti". Etsi esille tulevassa ikkunassa kohdassa Kansiot kiintolevyn kansio C:\Program Files\TS2000\Myynti (tai C:\Ohjelmatiedostot\TS2000\Myynti). Kun ko. kansio on valittu kohtaan Fonttiluettelo tulee "JLCode128 (True Type)" - Valitse ko. fontti ja paina Ok. Tällöin viivakoodifontti tulee käyttöön ja se näkyy laskun tulostuksessa sekä esikatseluikkunassa että paperitulosteella.

Englannninkielisessä käyttöjärjestelmässä valitse: Control Panel -> Fonts -> File -> Install new font

Miten tapahtuu huomautuslaskujen tekeminen?
Laskuttajatietoihin kirjoitetaan karhutekstit.

Karhut tulostetaan kohdasta "Raportit"/"Maksut"/"Karhu1" "Karhu2", "Karhu3". Valinta tehdään eräpäivän mukaan. Ohjelma poimii karhulaskuiksi maksamattomat ko. eräpäivään saakka.

Salliiko laskutusohjelma useiden eri verokantojen laskutuksen samalla laskulla, myös alv 0 -rivin? Samalle laskulle tulee usein sekä alv 22% että alv 0% -tuoterivi.
Useita verokantoja ja myös nollaverokanta voi olla samalla laskulla. Alv määrätään laskurivillä (tuoterivillä). Tällöin eri rivillä voi olla eri verokanta. Nollaverokanta on samanarvoinen muiden verokantojen kanssa eli se voi olla mukana. Verokanta näkyy jokaiselle laskurivillä ja laskun loppuun tulee yhteenveto verokannoittain veroprosentin mukaan järjestettynä.
Osa laskuista pitäisi laatia yrityksen aputoiminimellä. Voiko laskutukseen perustaa esim. kahta eri laskusarjaa vai mikä olisi kätevin tapa toimia?
Laskutukseen kannattaa perustaa tähän tarkoitukseen uusi yhtiö kohdassa Asetukset / "Luo uusi yhtiö". Molemmille on perustettava on laskunumerosarja, jotta maksujen kirjauksen yhteydessä laskut erottuvat toisistaan, esimerkiksi jos yhtiön laskunumerosarja alkaa 1001:stä, niin aputoiminimen laskunumerosarja aloitetaan 5001:stä.

Miten saan myyntireskontrassa korjattua yli- tai alisuorituksen johonkin laskuun?
Maksut voidaan kirjata yksitellen ohjelman kohdassa: "Maksujen kirjaus yksitellen". Maksettu rahamäärä kirjataan sellaisenaan riippumatta siitä, onko kyse ali- tai ylisuorituksesta tai laskun normaalisuorituksesta. Kirjauksen jälkeen laskun maksamaton saldo on negatiivinen (ylisuoritus), nolla (normaalisuoritus) tai positiivinen (alisuoritus).

Ylimenevä suoritus on palautettavaa rahaa. Kun maksu palautetaan, niin palautus kirjataan maksujen kirjauskohdassa kuten normaali maksusuoritus, mutta negatiivisena lukuna, jolloin maksamaton saldo on nolla.

Samalle laskulle voidaan kirjata suorituksia, niin monessa erässä kuin suorituksia tulee. Laskun maksamaton saldo muuttuu jokaisen kirjauksen yhteydessä.

Miten saan myyntilaskuihin liitettyä yhtiömme logon?
1. Tee yritykselle logo kuvatiedostona tai muokkaa entisestä logosta laskulomakkeelle sopivan kokoinen kuva. Voit tehdä pienen tai suuren kuvan seuraavilla ominaisuuksilla.

Logon tulostuessa laskulomakkeen vasemmassa yläreunassa oleva yhtiön nimi ja osoitetieto jää pois. Jos haluat, että nimi ja osoitetieto tulostuu logon kanssa laskun yläosaan, niin kuvaan on lisättävä yhtiön nimi ja osoitetiedot.

Kuvan koko on esimerkiksi 80x320 pikseliä. Tällöin logo sopii laskulomakkeen vasemmassa yläreunassa olevaan tyhjään tilaan.

Kuva voi olla myös suurempi tai pienempi. Jos kuva on suurempi, se tulostuu lomakkeella laajemmalle alueelle ja voi siten tulostua myös tekstialueelle taustakuvana. Käytä siinä tapauksessa vaaleita sävyja tai sopivaa väritystä, jotta laskun tekstit näkyvät kuvan päällä.

Kuvatiedoston tyyppi on JPG, PNG, TIFF tai BMP.

Kuvatiedoston nimi on eri lomakkeissa seuraava (tunnus on tiedostotyypin mukaisesti JPG, PNG, TIFF tai BMP):

Lomake1 LASKVK1.JPG

Lomake2 LASKLOM2.JPG

Lomake1/Viivakoodit LASKVK1.JPG

Jos haluat käyttää tulostuksissa kaikkia kolmea lomaketta, niin kopioi sama kuva kahdeksi tiedostoksi edellä mainituilla nimillä.

2. Eri yhtiöille voidaan tallentaan omat logot seuraavasti.

Ohjelman mukana toimitettavan tietokannan osalta logotiedostot nimetään edellä mainitulla tavalla. Tämän yhtiön tietokantanimi on Laskut2000.mdb.

Muiden yhtiöiden logotiedostot nimetään yhtiön tietokantanimessä olevan numeron mukaan. Jos tietokantanimi on Laskut201.mdb, niin logotiedoston nimet ovat Laskvk1201.jpg ja Lasklom2201.jpg.

3. Kopioi logotiedostot laskutusohjelman kansioon "C:\Program Files\TS2000\Myynti". Ohjelma hakee kuvatiedoston tulostusvaiheessa. Muita määrityksiä esimerkiksi kuvan lataamista ohjelmaan tai muita tiedostomäärittelyjä ei tarvita.

Olen yrittänyt (mielestäni) ohjeiden mukaan poistaa laskuja, mutta heittää herjan ruutuun: "Tietoa ei voi poistaa, koska siihen liittyy muita tietoja!". Olisiko joku blondiystävällinen ohje, miten voin poistella laskuja?
Yksittäisten laskujen poisto tapahtuu poisto-painikkeesta, mutta rajoituksena on se, että laskulla ei saa olla maksuja eikä myöskään laskurivejä.

Maksut voit poistaa kohdasta Maksut/Maksujen kirjaus yksitellen. Jos maksujen summa laskuikkunalla on tyhjä, niin laskulla ei todennäköisesti ole kirjattuja maksuja.

Maksujen lisäksi on myös poistettava laskurivit. Poista rivit yksitellen siirtämällä kohdistin laskutusriville (laskun alaosan tuote-/erittelyrivit) ja paina Alt-Delete. Kun rivit on poistettu paina Poista-painiketta. Tällöin - ohjelman tallennustavasta johtuen - tulee edelleen ilmoitus "Laskua ei voi poistaa...". Kun painat uudelleen Poista -painiketta, niin tulee kysymys laskun poistosta. Jos poisto silloin hyväksytään, niin lasku poistuu.

Muut poistotavat:

1. Normaali yhden tai muutaman laskun poisto on tarpeeton, jos ne ovat viimeisiä laskuja. Niiden päälle voi kirjoittaa uudet tiedot. Tällöin myös laskunumerosarja säilyy ehyenä.

2. Tietokannan huolto-kohdassa voi poistaa laskuja rajaamalla poistettavat päivämäärällä tai laskunumerolla. Tämä soveltuu poistoihin usean vuoden käytön jälkeen, jos laskuja on tullut hyvin paljon. Yleensa esimerkiksi muutamaa tuhatta laskua ei kannata poistaa, koska tällainen tietomäärä ei hidasta nykyisiä tietokoneita ja tiedot ovat käytettävissä ja tulostettavissa helposti suoraan ohjelmasta.

Kysymys on laskutuksesta. Olen perustanut asiakkaat, laskuttajan tiedot on tallennettu, tuotekoodit on tallennettu. Näytöllä lasku näyttää ihan olevan ihan oikein, mutta kun menen kohdasta Raportointi-Laskut-Lomake1 ja tulostan laskun, niin sinne ei tulostu mitään. Lähete kyllä tulostuu.
Kyse voi olla laskutusohjelman suoraveloitustoiminnasta. Jos asiakastiedossa on kohdassa Suoraveloitustili jokin merkintä, niin ohjelma ei tulosta laskua vaan suoraveloitusilmoituksen. Poistamalla ko. merkinnän laskun voi tulostaa.
Voinko lähettää laskun sähköpostilla?
Ohjelman laskuttajatietoihin ja asiakastietoihin on lisätty kohta "Sähköposti". Laskuttajan sähköpostiosoite tulostuu normaalille (paperi)laskulomakkeelle, mutta ei vaikuta sähköpostilaskun lähetykseen, vaan lähettäjän osoite tulee sähköpostiohjelmasta.

Laskun lähetystä kannattaa ensin testata siten, että vastaanottajana on oma sähköpostiosoite, jolloin voi heti nähdä lähteekö viesti oikein ja näkyykö lasku oikein vastaanottajan sähköpostissa.

Sähköpostilasku -toimintaa varten on koneessa oltava toimiva sähköpostiohjelma, esim. Thunderbird tai Outlook. Jos käytetään muita sähköpostiohjelmia, niin niiden on toimittava MAPI-määrityksen (Messaging Application Programming Interface) mukaan. Yleensä käytöjärjestelmä sisältää MAPI-komponentit, mutta koneelle on lisäksi määriteltävä sähköpostiasetukset esim. Thunderbirdissa tai Outlookissa.

Ohjelma käyttää sähköpostilaskun tallennusmuotona pdf -muotoa.

Sähköpostina voidan lähettää myös muu laskulomake tai mikä tahansa muu raportti tulostamalla raportti ns. export-toiminnalla esikatseluikkunasta.

Miten paljon tekstiä pystyy syöttämään "nimike" sarakkeeseen. Me, kun edustamme rakennusalaa, laskutamme usein asiakasta maksuerissä, joissa saattaa olla selitystä paljonkin. Pystyykö nimikeriveihin lisäämään "tyhjiä rivejä" tätä tarkoitusta varten?
Tuotenimikkeen ja laskurivin selitteen pituus on 100 merkkiä. Nimike ja seliteteksti voi tulostuslomakkeella näkyä kahdella eri rivillä.

Laskulle voi lisätä seliterivejä tarpeen mukaan eli myös useampirivinen teksti on mahdollista kirjoittaa laskulle. Laskurivejä voi lisätä yksi rivi kerrallaan.

Laskun tallennuksen yhteydessä näkyvää selitesaraketta voi leventää ohjelman käytön yhteydessä vetämällä 'Nimike' -sarakeotsikon oikeasta reunasta.