Vastauksia kysymyksiin - Asennus
Toimivatko Tietosuunta -ohjelmat Windows 8 käyttöjärjestelmässä?
Tietosuunta ohjelmat toimivat Windows-käyttöjärjestelmässä Windows XP, Vista 7 ja 8 sekä Windows Server.
Ohjelmaa avattaessa minulle tuli seuraava ilmoitus: Tietokanta "C:\ProgramFiles\TS2000\Myynti\Laskut201.mdb ei löydy. Tietokantaa ei voi avata. Tietokanta voi olla käytössä, tietokannan versio voi olla virheellinen tai tietokantatiedostossa voi olla virhe joka estää tietokannan käytön."

Mitä teen?

Virheilmoitus viittaa siihen, että tietokanta /tiedosto on vioittunut. Vika voi johtua teknisestä tallennusvirheestä tai siitä, että tietokanta on avattu jollakin toisella ohjelmalla, esim. Access uudemmalla versiolla, jolloin tietokannan version on muuttunut. Vian korjauyritystä ei voi tehdä suoraan ohjelmassa, jos ko. yhtiötä ei voi valita.

Vaihtoehdot mitä pitää tehdä vian korjaamiseksi:

1) Tee tietokannan huolto valikosta 'Asetukset' tai

2) Tilalle pitäisi palauttaa kunnossa oleva tietokanta/tiedosto, jos sellainen löytyy varmistuskopioista.

3) Jos varmistuskopiota ei ole, niin viallisen tietokannan/tiedoston voi siirtää pois laskutusohjelman kansiosta, jolloin virheilmoitus poistuu. Tilalle voi perustaa uuden yhtiön kohdasta Asetukset/ Luo uusi yhtiö.

Miten teen varmistuskopion?
Tee varmistuskopiointi kohdassa 'Asetukset' / 'Varmistuskopiointi'. Toimintaikkunalta voit lukea ohjeet. Varmistuskopiot voit tehdä koneessa olevalle tallennusvälineelle eli esimerkiksi muistikortti, toinen kiintolevy. Voit tehdä varmistuksen myös lähiverkossa jollekin toisen koneen levyasemalle.

Voit tehdä varmistuskopioinnin myös jollakin muulla ohjelmalla esimerkiksi resurssienhallintaohjelmalla seuraavan ohjeen mukaan:

MIST√Ą KANSIOISTA TIEDOSTOJA KOPIOIDAAN

Kopioi tietokantatiedostot ohjelman mukaisista kansioista Kirjanpito-ohjelma - C:\Program Files\Ts2000\Kirjanpito, Laskutusohjelma - C:\Program Files\Ts2000\Myynti, Palkanlaskentaohjelma - C:\Program Files\Ts2000\Palkat ja C:\Program Files\Ts2000\Ostot.

MIST√Ą KANSIOISTA TIEDOSTOJA KOPIOIDAAN - VIRTUALSTORE -KANSIO

Jos "Program files" -kansio on kirjoitussuojattu, kuten Windows Vistassa ja XP Pro:ssa on oletuksena, niin käyttöjärjestelmä kopioi tietokannat ensimmäisellä käyttökerralla "VirtualStore" -kansioon. Käyttöjärjestelmä tallentaa sen jälkeen kaikki käyttäjän tiedot tähän uuteen tiedostoon. Ohjelmassa kansiona näkyy edelleen alkuperäinen kansionimi.

Käyttöjärjestelmä ei anna käyttäjälle tästä kopioinnista ja uudesta tallennuskansiosta viestiä. "VirtualStore" -kansio on piilotettuna, joten sitä ei löydy normaalisti hakemalla. Saat "VistualStore" -kansion näkyviin käyttäjänimen alla olevasta piilotetusta AppData -kansiosta seuraavasti:

1) Avaa resurssienhallinta ja etsi käyttäjänimen mukainen kansio. Tämä käyttäjän kansio ja sen alikansiot on yleensä löydettävissä resurssienhallintaohjelmassa Työpöytä -kohdan alapuolelta.

2) Vie kursori käyttäjänimen mukaisen kansion kohdalle ja valitse resurssienhallintaohjelman valikosta kohta "Työkalut" - "Kansion asetukset". Valitse "Kansion asetukset" -ikkunassa "Näytä" -välilehti ja selaa "Lisäasetukset" -luettelosta esille kohta "Piilotetut tiedostot ja kansiot" ja valitse kohta "Näytä piilotetut tiedostot ja kansiot". Työkalut valikon saa esille resurssienhallintaohjelmassa kohdasta "Järjestä" - "Asettelu" - "Valikkopalkki"

3) Käyttäjänimen alaisiin kansioihin tulee näkyviin AppData -kansio, josta piilotettu "VirtualStore" -alikansio löytyy. Kopioitavat Tietosuunta ohjelmistojen tietokannat ovat kansion ..\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\TS2000 alapuolisissa alikansioissa \Kirjanpito, \Myynti, \Palkat ja \Ostot

Huom: Vistan ja XP PRO:n käyttöjärjestelmän VirtualStore -kansion tekniikkaan ei voi vaikuttaa Tietosuunta ohjelmistossa. Asiaan voi vaikuttaa muuttamalla käyttöjärjestelmässä kansioiden kirjoitussuojauksia.

MIT√Ą TIEDOSTOJA KOPIOIDAAN

Kopioi tietokantatiedostot, joiden tunniste on ".mdb", esimerkiksi LASKUT2000.mdb, PALKAT2000.mdb, OSTOT2000.mdb ja kirjanpidossa esimerkiksi KP012006.mdb.

Missä sijaitsevat tiedostostot/tiedostopolku oletusarvoilla asennatteaessa?
Tiedostot sijaitsevat asenusohjelmassa ilmoitetussa kansiossa joka näkyy asennusohjelmassa, oletuksena "C:\Program Files\TS2000". Ohjelmien ja käyttäjän tiedostot ovat sen alapuolella kansioissa "exe", "Kirjanpito", "Myynti", "Ostot" ja "Palkat"

Kun ohjelma käynnistetään, niin oletuksena käyttäjän tiedot ovat edellä mainituissa kansioissa. Poikkeuksena on tilanne, jossa Program Files kansion ja sen alikansioiden tiedostot on kirjoitussuojattu. Tämä tilanne on esim. XP PRO:ssa ja Vistassa. Tällöin tapahtuu seuraavaa: Ohjelman käynnistyttyä käyttäjän tiedostot tallentuvat piilotettuun käyttäjän kansioon, jonka käyttöjärjestelmä luo. Kyseinen käyttäjän kansio on piilotettu kansio käyttäjänimen alapuolisessa kansiossa. Tämä kansio on esimerkiksi "C:\Users\hp\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\TS2000" Edellä olevassa kansionimessä "hp" on vaihtuva käyttäjän nimi ja AppData on piilotettu kansio. AppData -kansion saa näkyviin, kun asettaa oman nimen alla (esimerkissä "hp") olevat piilotetut kansiot näkyviin resurssienhallintaohjelman avulla.

Tietosuunta ohjelmassa kansionimenä näkyy aina alkuperäinen kansio, esim. C:\Program Files\TS2000\Palkat, vaikka käyttöjärjestelmässä tallennukset tapahtuvat edellä kuvattuun VirtualStore -kansioon.

Yritin asentaa ohjelmaa, mutta ohjelma herjaa: "Virhe korvattaessa nykyistä tiedostoa: DeleteFile epäonnistui; virhekoodi 5. Käyttö estetty."
Kyse on siitä, että käyttöjärjestelmä tai jokin ohjelma käyttää asennettavaa tiedostoa. Voit valita kohdan 'Ohita', jolloin asennus pääsee jatkumaan. Yleensä ohjelma asentuu oikein tästä ilmoituksesta huolimatta.

Sama ilmoitus voi tulla myös ohjelmaa päivitettäessä. Tietosuunta ohjelmiston ikkunat tulee olla suljettuina päivityksen aikana.

Toimivatko ohjelmat Mac-ympäristössä?
Ohjelmat ovat Windows-ohjelmia eli ne toimivat vain Windows-käyttöjärjestelmässä. Ohjelmistot voidaan asentaa Windows-käyttöjärjestelmiin 98:sta alkaen ja myös Windows XP- ja Windows Vista ympäristöihin. Mac-käyttöjärjestelmään on mahdollista asentaa Windows -toimintatila, jolloin Tietosuunta ohjelmia voi käyttää myös Macissa.
Jos ostan Pro-version, niin asennetaanko se erikseen, vai miniversion päälle?
Ohjelmaa ei tarvitse asentaa eikä omia tietoja tarvitse siirtää ostovaiheessa. Miniversio muuttuu PRO-versioksi, kun siihen tallennetaan käyttöoikeustiedot.
Asensin uuden päivityksen ja sen seurauksena tiedot katosivat. Mistä on kyse, mitä teen?
Tiedot ovat tallella, mutta ohjelma on asennettu nyt eri paikkaan. Päivitys on tehtävä uudelleen. Päivityksen yhteydessä on vaihdettava asennuskansio oikeaksi.

Kun kansio valitaan, on tarkistettava, että asennuskansion viimeinen osa ei tule kahteen kertaan. Kansioista on normaalisti valittava C:\Program Files. Tällöin asennusvahessa näkyy kansio C:\Program Files\TS2000. Jos valitaan kansio C:\Program Files\TS2000, niin ohjelma näyttää asennuskansioksi C:\Program Files\TS2000\TS2000 ja ohjelman asennus menee väärään paikkaan.

Yritin asentaa miniversion mutta koneeni ei suostunut sitä asentamaan ilmoittaa jotain tällaista \"virhe luotaessa tiedostoa kohdehakemistoon käyttö estetty\". Mikä on kyseesssä ja miten onnistun asennuksessa?
Kyse voisi olla siitä, että olet kirjautunut koneeseen tavallisena käyttäjänä, jolla ei ole oikeuksia asentaa ohjelmia.

Tietosuunta ohjelmistot kuten muutkin ohjelmistot on asennettava pääkäyttäjän -oikeuksilla tai sinulla eli käyttäjätunnuksellasi on oltava oikeus asentaa ohjelmia esim tilapäisesti.

Tietosuunta ohjelmien toiminta edellyttää lisäksi, että sinulle eli käyttäjätunnuksellesi on määritelty luku ja kirjoitusoikeus Tietosuunta ohjelmien kansioon C:\Program Files\TS2000 ja sen alikansioihin.

Ihan lyhyt kysymys, toimivatko ohjelmanne verkossa, eli samaa ohjelman tietokantaa voitaisiin käyttää useammalta työasemalta?
Ohjelman voi asentaa yhteiskäyttöön lähiverkossa. Verkkokäytössä voi tallentaa samanaikaisesti kahdelta tai useammalta päätteeltä:

- Samaa ohjelmaa käyttäen eri yrityksen tietoja tai

- Saman yrityksen tietoja eri ohjelmassa, esim. toinen käyttäjä tallentaa palkkoja ja toinen saman yrityksen laskuja.

- Kaikki käyttäjät voivat tulostaa raportteja ja selata tietoja yhtäaikaa myös samassa ohjelmassa samasta yrityksestä.

Olen ostanut uuden tietokoneen. Miten voin siirtää entiset tiedot uuteen koneeseen?
Pyydä ohjelmien käyttöoikeustunnisteet lähettämällä viesti sivustomme lomakkeella. Tarvitset uudet tunnukset vuosittain.

1. Asenna uuteen koneeseen Tietosuunta ohjelmat internet-sivulta: http://www.tietosuunta.com kohdasta "Lataa ilmainen miniversio". Ohjelman oletusasetuksilla asennuskansio on C:\TS2000.

2. Käynnistä asennuksen jälkeen jokainen ohjelma erikseen ja tallenna ohjelmien käyttöoikeustiedot.

3. Kopioi entisestä tietokoneesta omat tietokannat uuteen tietokoneeseen Tietosuunta ohjelmien kansioihin, jotka ovat TS2000 kansion alikansioina.

MIST√Ą KANSIOISTA TIEDOSTOT KOPIOIDAAN?

Kopioi tietokantatiedostot entiseltä koneelta työkansioista C:\TS2000\Kirjanpito, C:\TS2000\Myynti, C:\TS2000\Palkat ja C:\TS2000\Ostot. Ohjelmien työkansiot voivat sijaita asennuksesta riippuen myös muualla kansiopolussa esim. C:\Program Files\TS2000. Ohjelmien työkansio näkyy ohjelman ollessa käynnissä pääikkunan oikeassa alareunassa.

MIT√Ą TIEDOSTOJA KOPIOIDAAN?

Kopioi uuteen koneeseen kaikki tietokantatiedostot, joiden tunniste on ".mdb", esimerkiksi LASKUT2000.mdb, PALKAT2000.mdb, OSTOT2000.mdb ja kirjanpidossa KP012010.mdb. √Ąl√§ koskaan kopioi entisest√§ koneesta tiedostoja joiden nimi on UPDATE.MDB. Resurssienhallintoohjelmassa oletuksena on valinta "Piilota tunnettujen tiedostotyyppien tunnisteet". Siin√§ tapauksessa edell√§ mainittu tunniste ei n√§y ja tiedostot n√§kyv√§t muodossa LASKUT2000, PALKAT2000, OSTOT2000 ja kirjanpidossa esim. KP012010.

MIHIN KOPIOIDAAN?

Kopioi tietokannat ohjelman asennuskansion alapuolella oleviin ohjelmakohtaisiin kansioihin uudella koneella. Kansiot ovat ..\Kirjanpito, ..\Myynti, ..\Palkat ja ..\Ostot

MIKSI TIEDOT EIV√ĄT TULE N√ĄKYVIIN OHJELMISSA, VAIKKA TIEDOSTOT ON OIKEIN KOPIOITU?

Jos omat tiedot eivät tule ohjelmassa näkyviin, niin kyse on Windows XP PRO, Vista tai 7 -käyttöjärjestelmien suojausasetuksista. Näissä käyttöjärjestelmissä kansio C:\Program Files ja sen alapuoliset kansiot ovat kirjoitussuojattuja ja ohjelma kopioi käyttäjän tiedostot "VirtualStore" -kansioon.

VirtualStore -kansion käyttäytyminen ja tietojen näkyminen ohjelmassa riippuu käyttäjätilien valvonnan asetuksesta (UAC eli User Account Control).

Huom: Jos ohjelmat on asennettu C:\Program Files -kansioon ja muutat käyttäjätilien valvonnan asetusta, niin ohjelmien tiedot voivat kadota näkyvistä. Kun palautat käyttäjätilien valvonnan asetuksen ennalleen, niin tiedot voivat palautua näkyviin.

Käyttöjärjestelmä ei anna käyttäjälle tallennuskansion muutoksesta viestiä. "VirtualStore" -kansio on piilotettuna, joten sitä ei löydy normaalisti hakemalla.

MITEN L√ĖYD√ĄN PIILOTETUT VIRTUALSTORE -KANSIOT?

Selaa Windowsin resurssienhallintaohjelmalla esille jokin ohjelman kansioista, esim. C:\Program Files\Ts2000\Myynti. Valitse kyseinen kansio esimerkiksi resurssienhallintaohjelman vasemmassa reunassa olevasta kansiolistasta. Resurssienhallintaohjelman valikkoon yläosaan tulee näkyviin painike "Yhteensopivuustiedostot". Klikkaa kyseistä painiketta, niin resurssienhallintaohjelma näyttää ohjelman piilotetut kansiot ja tiedostot.

Pitääkö käyttöoikeustiedoissa olla tietty vuosiluku, vaikka aloitan kirjanpidon edelliseltä vuodelta?
Käyttöoikeustiedoissa oleva vuosiluku ei vaikuta ohjelman toimintaan. Se osoittaa vain, että ohjelmalle on ko. vuonna hankittu käyttöoikeus. Siis merkitään käyttöoikeustiedoissa annettu vuosiluku ja ohjelmassa voidaan hoitaa kirjanpitoa myös edellisiltä vuosilta.
Miten päivitän ohjelmiston?
Hae asennustiedosto internetistä osoitteesta http://www.tietosuunta.com

Siirrä päivityksen asennusohjelma omalle tietokoneelle ko internet-sivulta löytyvän linkin kautta. Asennusohjelma joko käynnistetään suoraan selaimen avulla tai ladataan asennusohjelma ensin omalle koneelle ja käynnistetään resurssienhallintaohjelman avulla.

Kun asennusohjelma käynnistyy, niin seuraa näytölle tulevia ohjeita. Asennusohjelman valintavaihtoehdot voi hyväksyä oletusarvojen mukaisina, jos alkuperäinen ohjelma on asennettu oletusarvojen mukaisiin kansioihin. Jos ohjelmisto on asennettu muualle kuin oletuskansioon, niin oikean kansion voi selvittää katsomalla ohjelman (Palkat, Laskutus, Kirjanpito tai Ostot) käynnistyskuvakkeen kohdasta "Työkansio". Ko. kohdasta jätetään pois viimeinen kansion osa eli esimerkiksi Laskutusohjelman kuvakkeessa "Työkansio" -kohdassa voi olla merkintä "C:\Program Files\TS2000\Myynti". Tällöin asennuksen yhteydessä käytettävä kansion nimi on "C:\Program Files\TS2000"

Kukin ohjelma (Laskutus, Ostoreskontra, Kirjanpito, Palkat) käynnistetään erikseen joko pikakuvakkeesta tai Windows-näytön oikeasta alakulmasta: Käynnistä / Ohjelmat/ Tietosuunta-ohjelmistot.

Käyttöoikeustiedot - Jos alkuperäinen ohjelma on asennettu ennen 1.1.2010, niin tarvitset ohjelman käyttämiseksi uudet tunnukset. Tilaa uudet tunnukset internet-sivulla olevalla lomakkeella.

Onko ohjelmaa käytössä jossakin tilitoimistossa?
Sadat tilitoimistot käyttävät Tietosuunnan ohjelmistoja.

Tietosuunta ohjelmistoja on käytössä tuhansissa pk-yrityksissä, yhdistyksissä sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöissä. Käyttäjistä kymmenesosa käyttää ohjelman moniyritys/tilitoimistoversiota.

En saa ladattua asennusohjelmaa. Näin käy normaalistikin palomuurin johdosta. Kun klikkaan hiirellä asennusohjelman nimeä, ilmaantuu ikkuna, jossa lukee: IE shield, download blocked. Kun klikkaan oikeanpuoleisella hiiren näppäimellä, niin normaalisti ilmaantuu ikkuna, josta voi tallettaa halutun tiedoston. Nyt ei tapahdu mitään.
Koneellasi / käyttäjätunnuksellasi on tehty sellaiset määritykset, että asennus ei ole suoraan mahdollista. Kyse on siis siitä, sallitko itsellesi/koneellesi, että voit tehdä asennuksia selaimesta. Selaimen tietoturva-asetuksia voi väljentää esim. asennuksen ajaksi, niin että asennus olisi mahdollista.

Jotta asennusta voi jatkaa, näitä asetuksia on muutettava koneellasi. Ota tarvittaessa yhteyttä esim. ATK-tukihenkilöön tai henkilöön, joka tuntee tietoturva-asetuksia.

Yritin ladata miniversiota, en uskaltanut sitä hyväksyä, koska tuli suojausvaroitus "tuntematon julkaisija", olisin vain katsellut miltä kirjanpito ohjelmalla tuntuisi. Kuinka varma ohjelmanne on? Riskejä en uskalla ottaa, koska minulla on niistä kirjauksista vastuu, vaikka teenkin ne kaikki talkoilla. Käytössäni on Windows XP.
Jos asennat ohjelmistoja internetistä, niin voit usein saada saman varoituksen. Internetistä suoritettavissa asennuksissa on aina riskejä, mutta kyseinen varoitus ei koske erityisesti Tietosuunta ohjelmistoja, vaan varoitus on yleinen.

Jos et tunne ohjelmien asennuksiin liittyviä asioita, niin kannattaa pyytää avuksi ATK-tukihenkilö tai henkilö joka on tehnyt asennuksia aikaisemmin.