Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksestä erittely laskuun

25.1.2013/st

Kotitalousvähennyksen saa henkilö, joka maksaa asunnossaan tehdystä kotitaloustyöstä tai asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapidosta tai perusparannuksesta palkkaa tai työkorvausta. Kotitalousvähennyksen soveltamisalaa laajennettiin vuonna 2009 kodin tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden asennus-, kunnossapito- ja opastustyöhön. Kotitalousvähennykjsen saa vain teetetystä työstä aiheutuneista kustannuksista. Vähennystä ei saa työhön liittyvistä laitteista, tarvikkeista tai matkakuluista.

Tietosuunnan laskutusohjelmasta saa erittelyn kotitalousvähennystä varten. Kotipalvelu merkitsee tuoterekisteriin työn osuuden. Sen jälkeen laskelma työn osuudesta tulee automaattisesti kaikkiin kotipalvelulaskuihin. Laskussa näkyy eriteltynä tarvikkeiden ja vähennyskelpoisen työn osuus.

Vuoden lopussa laskutusohjelmasta voi lähettää asiakkaalle luettelon kaikista laskuista ja yhteenvedon verotuksen kotitalousvähennystä varten.