tuotteet
Kirjanpito-ohjelma - vertailu

X Sisältyy ohjelmistoon
R Sisältyy rajoitetusti
- Ei sisälly

kirjanpito-ohjelma-mini kirjanpito-ohjelma-pro kirjanpito-ohjelma-proplus kirjanpito-ohjelma-moniyritys
  Mini PRO PRO-PLUS Moniyritys

Kirjanpito

       
Yritysten lukumäärä enintään 1 4 4 25, 50, 100, 200
Normaali liikekirjanpito, p√§iv√§kirja, p√§√§kirja, tuloslaskelma ja tase R X X X
Tilien saldot ajantasaisena heti jokaisen kirjausviennin jälkeen X X X X
Automaattinen kirjaus tositetiliotteelta - - X X
Kustannuspaikat - - X X
Alv-laskenta ja alv-tosite automaattisesti kuukausittain - X X X
Kassakirja - X X X
Tositelajit - tileittäin tulostettettava laajennettu pääkirja, joka vastaa tositelajikäsittelyä - - X X
Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisävero - - X X
         

Soveltuvuus

       
Pk-yritykset ja toiminimet, ei alv-myyntiä R X X X
Pk-yritykset ja toiminimet, jos alv-myyntiä - X X X
Asunto- ja kiinteistöyhtiöt R X X X
Yhdistykset R X X X
Tili- ja is√§nnöintitoimistot - - R X
         

Yhteydet muihin järjestelmiin

       
Kausiveroilmoitus arvonlis√§verosta ja työnantajasuorituksista tiedostona. L√§hetys selaimen avulla. - X X X
Kausiveroilmoitus arvonlis√§verosta ja työnantajasuorituksista tyvi-tiedostona. L√§hetys suoraan ohjelmasta. - - X X
Tietosiirto Tietosuunta laskutuksesta ja ostoista    

X

X
Tiedonsiirto muista taloushallinto-ohjelmista - - R R
       

KIRJANPITO - Raportit

       
Raportit voi tulostaa esikatseluun X X X X
Raportit voi tulostaa paperille R X X X
Raportit voi tulostaa tiedostoon ja muihin ohjelmiin (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta...) R X X X
Päiväkirja, päiväkirja kustannuspaikoittain - - X X
Pääkirja, pääkirja kustannuspaikoittain - - X X
Kassatilin päiväkirja eli kassakirja - - X X
Tositelajiraportti eli laajennettu pääkirja - - X X
Tase ja tuloslaskelma R X X X
Tase ja tuloslaskelma tileittäin, vertailu edelliseen vuoteen - X X X
Tase ja tuloslaskelma tiliryhmätasolla, vertailu edelliseen vuoteen - X X X
Budjettivertailu - X X X