Tuki - Laskentatietoja

PALKANLASKENNASSA TARVITTAVIA LUKUJA 2017


Työnantajan eläke- ja vakuutusmaksuprosentit 2017

Sotu-maksu (sosiaaliturvamaksu), uusi nimitys "sairausvakuutusmaksu") 17-67 vuotiaat 1,08%.

Työeläkevakuutusmaksu (TyEL), 25,10%

Tapaturmavakuutusmaksu 0,80%, vaihtelee

Työttömyysvakuutusmaksu palkkasummaan 2.059.500 euroa saakka 17-64 -vuotiaat 0,80%

Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,07%, vaihtelee


Työntekijän eläke- ja vakuutusmaksuprosentit 2017

Työeläkevakuutusmaksu (TyEL) 17-52 vuotiaat 6,15%, 53-62 vuotiaat 7,65%, 63-68 vuotiaat 6,15%

Työttömyysvakuutusmaksu 1,60%

Työttömyysvakuutusmaksu osaomistajalta 0,70%

Päivärahamaksu on 0,00%, jos tulot ovat alle 14 000 euroa. Muuten maksu on 0,82%.
Sairaanhoitomaksu on 0,00%.
Päivärahamaksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin.


Luontoisetujen laskentaperusteet 2017

Ravintoetu 6,40e/pv

Puhelinetu 20,00e/kk


Veroton kilometrikorvaus ja päiväraha 2017

Kilometrikorvaus 0,41 euroa/km

Osapäiväraha, kun työmatka yli 6 tuntia tai kun viimeinen täysi matkavuorokausi ylittyy 2 tunnilla 19,00 euroa

Kokopäiväraha, kun työmatka yli 10 tuntia tai kun viimeinen täysi matkavuorokausi ylittyy 6 tunnilla 41,00 euroa

Ateriakorvaus, jos työmatkalta ei makseta päivärahaa 10,25 euroa